Besluit tot goedkeuring voorgenomen bestuursbesluit tot het wijzigen van de statuten – Buma Stemra – 26 mei 2015

 

Buma Stemra verzocht het CvTA (23 april 2015) om goedkeuring te verlenen aan het voorgenomen bestuursbesluit om de statuten te wijzigen in verband met de naamswijziging van beroepsverenigingen en de implementatie van de EU-Richtlijn Collectief Beheer. Het CvTA besloot de goedkeuring gedeeltelijk te verlenen. U kunt het besluit van het CvTA hier inzien.