Besluit tot goedkeuring van de voorgenomen actualisering van de Reprorechtregelingen voor het primair en voortgezet onderwijs – Reprorecht – 14 januari 2016

 

Reprorecht verzocht het CvTA (25 november 2015) om goedkeuring van een voorgenomen bestuursbesluit tot wijziging (actualisering) van de modelovereenkomsten met het primair en het voortgezet onderwijs. Het CvTA besloot zijn goedkeuring te verlenen, mede gelet op de overeenstemming die Reprorecht wist te verkrijgen met de gebruikers; de PO- en VO-raad. Wel maakte het CvTA een kanttekening bij de specifieke kortingsregeling die afwijkt van de modulaire kortingsregeling, zoals deze is vastgelegd tussen Voice en het Platform Auteursrecht van het VNO-NCW en MKB-Nederland. U kunt het besluit tot goedkeuring hier inzien.