Besluit tot goedkeuring van wijziging van de bijlagen bij repartitiereglementen van Stichting Groepstelevisie en Stichting Gesloten Netwerken – STG/SGN – 6 juli 2016

 

Het College werd per brief van 31 mei 2016 geïnformeerd over de overeenstemming die is bereikt tussen de bestuurders van STG, SGN, Videma en Bureau Filmwerken over de vergoeding voor dienstverlening door Bureau Filmwerken BV en het inhoudingspercentage van de incasso van Videma in het repartitiejaar 2015. Het voor 2015 vastgestelde inhoudingspercentage van Videma leidde formeel tot een wijziging (aanvulling) van de bijlagen bij de repartitiereglementen van STG en SGN. Hiervoor is goedkeuring van het CvTA vereist. Het CvTA heeft 5 juli 2016 formeel met deze wijziging van de bijlagen van de repartitiereglementen ingestemd. De reactie van het College kunt u hier downloaden.