Besluit tot goedkeuring van wijziging licentievoorwaarden – Videma – 21 december 2016

 

Vanwege de wens om de toestemming voor vertoning van televisieprogramma’s (door Videma) los te koppelen van de toestemming voor vertoning van videofilms (door Videma verleend namens FilmService B.V.), heeft Videma per brief van 31 oktober 2016 het College verzocht om goedkeuring van de wijziging van de licentievoorwaarden. Daarnaast is Videma voornemens de definities en werkwijze te updaten en verduidelijken, en enkele controle- en handhavingsmogelijkheden te introduceren. Het CvTA heeft met brief van 21 december 2016 zijn goedkeuring hieraan verleend. U kunt de brief hier inzien.