Besluit tot goedkeuring van voorgenomen wijziging Deelrepartitiereglementen – Sena – 13 juli 2016

 

Sena verzocht het College op 6 juli 2016 om goedkeuring van voorgenomen wijzigingen van de Deelrepartitiereglementen ‘producenten’ en ‘uitvoerend kunstenaars’, die tijdens de Vergaderingen van Aangeslotenen op 17 mei jl. in stemming zijn gebracht. Aanleiding voor deze wijzigingen betrof de sinds september 2015 doorgevoerde versnelling van uitbetaling aan rechthebbenden en een verbetering van de definities van de verschillende groepen rechthebbenden aan wie gelden worden verdeeld. Het College stemde met deze wijzigingen in op 13 juli 2016. U kunt de instemmingsbrief van het CvTA hier inzien.