Besluit tot goedkeuring van het voorgenomen bestuursbesluit tot wijziging van het Vevam-repartitiereglement Thuiskopie en het Vevam-repartitiereglement Leenrecht – Vevam – 20 april en 31 mei 2016

 

Vevam verzocht het CvTA (26 februari 2016) om goedkeuring van het voorgenomen bestuursbesluit tot wijziging van zowel het Vevam-repartitiereglement Thuiskopie als het Vevam-repartitiereglement Leenrecht. Op grond hiervan verzocht het CvTA de vereniging Vevam op een aantal onderdelen meer duidelijkheid te geven (20 april 2016). Hierop reageerde Vevam (3 mei 2016). Het CvTA besloot hierop zijn goedkeuring aan het verzoek te verlenen (31 mei 2016). U kunt hier het commentaar en het goedkeuringsbesluit van het CvTA (20 april 2016 en 31 mei 2016) en de reactie van Vevam (3 mei 2016) inzien.