Besluit tot goedkeuring van het voorgenomen bestuursbesluit tot wijziging van het Reglement Geschillencommissie Rechthebbenden – Vevam – 22 februari 2016

 

Vevam verzocht het CvTA (22 november 2015) om goedkeuring van een voorgenomen bestuursbesluit tot wijziging van het Reglement Geschillencommissie Rechthebbenden. Vevam besloot wijziging van het reglement om deze beter te laten aansluiten op de nieuwe keurmerkeisen van Voice. Het CvTA adviseerde (9 december 2015) om een aantal onderdelen aan te passen. In lijn hiermee wijzigde Vevam het voorgestelde reglement. Op grond hiervan besloot het CvTA zijn goedkeuring te verlenen. U kunt het besluit tot goedkeuring hier inzien.