Besluit tot goedkeuring van het voorgenomen bestuursbesluit tot wijziging van het aansluitingsformulier met rechthebbenden – Pictoright – 13 januari 2015

 

Pictoright verzocht het CvTA (23 december 2014) om goedkeuring te verlenen aan het voorgenomen bestuursbesluit tot wijziging van het aansluitingsformulier Collectieve Rechten. Aanleiding voor de voorgenomen wijziging van het aansluitingsformulier was het aanscherpen ervan met het oog op gebruikers als Blendle en Myjour. Het CvTA besloot dit voorgenomen besluit goed te keuren. U kunt het besluit tot goedkeuring hier inzien.