Besluit tot goedkeuring van de voorgenomen wijzigingen van de statuten en repartitiereglementen – Buma en Stemra – 20 juli 2016

 

Buma Stemra verzocht (brieven d.d. 2 juni 2016) het College drie voorgenomen wijzigingen in statuten en repartitiereglementen goed te keuren, t.w:

  1. Het repartitiereglement van Buma inzake uitkering onverdeelde gelden: verbetering van de definitie van rechthebbenden.
  2. De statuten van Stemra verband houdend met het feit dat Stemra per 1/1/2016 de exploitatie van grafische reproductierechten beÃĢindigt en vanaf dat moment FEMU deze exploitatie overneemt.
  3. De statuten van Buma en Stemra en het repartitiereglement van Buma inzake de ‘exploitatierekening’, ‘vaste’ kosten voor de rubrieken ‘online’ en ‘buitenland’ en ‘normatief rendement’ van beleggingsinkomsten.

Daarnaast verzocht Buma Stemra om het (nieuwe) vastgestelde reglement Integriteitscommissie Buma Stemra, als uitwerking van de Gedragscode Buma Stemra, goed te keuren.

Het besluit tot goedkeuring van het College (20 juli 2016) kunt u hier downloaden.