Besluit tot goedkeuring van de brochure uitgevers en Verdeelmatrices – Stichting Reprorecht – 7 december 2015

 

Stichting Reprorecht verzocht het CvTA om goedkeuring van voorgenomen bestuursbesluiten tot wijziging van de “Brochure portal Reprorecht uitgeversverdeling” en vaststelling van de “Verdeelmatrices voor de verdeling van de vergoedingen geïnd bij respectievelijk onderwijs, overheid en bedrijfsleven” (verzoeken van respectievelijk 18 september 2015 en 2 november 2015). Ten grondslag aan deze voorstellen tot wijziging lagen onder meer een verduidelijking van de verdeling onder uitgevers en een bronnenonderzoek naar hergebruik bij overheid, onderwijs en bedrijfsleven. Na beantwoording van een aantal vragen en opmerkingen van het CvTA en aanpassing van de voorstellen door Stichting Reprorecht gaf het CvTA zijn goedkeuring aan de voorstellen. U kunt het besluit tot goedkeuring hier inzien.