Verzoek Stichting Reprorecht tot goedkeuring voorgenomen wijziging repartitiereglement Stichting Reprorecht – 25 oktober 2016

 

Op 6 september 2016 verzocht Stichting Reprorecht het College om goedkeuring van de wijziging van het repartitiereglement Reprorecht. Aanleiding tot deze wijziging was onder meer het bindend advies in het geschil tussen Lira en het Nederlands Uitgeversverbond (NUV) naar aanleiding van het HP/Reprobel-arrest (C-572/13, 12 november 2015). Na enkele aanpassingen stemde het College in met de voorgestelde wijzigingen. U kunt het besluit hier inzien.