Reactie CvTA naar aanleiding van een verzoek tot een oordeel van het CvTA inzake de overgangsregeling WNT – Sena – 5 juni 2013

 

Sena verzocht het CvTA om een oordeel met betrekking tot de toepassing van de Wet Normering bezoldiging Topinkomens (WNT), in het bijzonder inzake de overgangsregeling. De reactie van het CvTA kunt u hier inzien.