Besluit tot goedkeuring van de aanwijzingsovereenkomst, repartitiereglement, statuten en het bestuursreglement – Stichting de Thuiskopie – 7 december 2015

 

Stichting de Thuiskopie verzocht het CvTA (19 oktober 2015) om goedkeuring van een voorgenomen bestuursbesluit tot wijziging van de aanwijzingsovereenkomst, het repartitiereglement, de statuten en het bestuursreglement. Ten grondslag aan deze voorstellen tot wijziging lagen onder meer een gewijzigde verdeling van Thuiskopiegelden, de aanwijzing van de Stichting Collectieve Gelden Omroepen (SCGO) als verdeelorganisatie van de Thuiskopiegelden voor de omroepen en de verwachte introductie van de nieuwe Wet toezicht. Na beantwoording van een aantal vragen en opmerkingen van het CvTA en aanpassing van de voorstellen door Stichting de Thuiskopie gaf het CvTA zijn goedkeuring aan de voorstellen. U kunt het besluit tot goedkeuring hier inzien.