Besluit tot goedkeuring van het voorgenomen bestuursbesluit tot wijziging van de statuten – Stichting Leenrecht – 6 november 2013

 

Stichting Leenrecht verzocht het CvTA (verzoek van 21 augustus 2013, ontvangen door het CvTA via het Ministerie van VenJ op 17 september 2013) om goedkeuring te verlenen aan het voorgenomen bestuursbesluit tot wijziging van de statuten. Aanleiding voor de voorgenomen wijziging van de statuten was een aanpassing aan de actuele situatie, in het bijzonder de te onderscheiden secties en deelnemende organisaties. Het CvTA besloot om goedkeuring te verlenen. U kunt het besluit tot goedkeuring hier inzien.