Besluit tot goedkeuring van het voorgenomen bestuursbesluit tot wijziging van het Reglement van Beroep – Stichting Reprorecht – 5 januari 2015

 

Stichting Reprorecht verzocht het CvTA (30 juni 2015) om goedkeuring van een voorgenomen bestuursbesluit tot wijziging van het Reglement van Beroep. Ten grondslag aan deze voorgenomen wijziging lag het schrappen van de leeftijdgrens, om daarmee dit Reglement in overeenstemming te brengen met de (eerder) gewijzigde statuten. Het CvTA besloot goedkeuring te verlenen aan de wijziging. U kunt het besluit tot goedkeuring hier inzien.