Besluit tot goedkeuring van het voorgenomen bestuursbesluit tot vaststelling van de licentievoorwaarden Regeling Reprorecht Bedrijfsleven 2013 – Stichting Reprorecht – 14 januari 2014

 

Stichting Reprorecht verzocht het CvTA (26 november 2013) om goedkeuring te verlenen aan het voorgenomen bestuursbesluit tot vaststelling van de Licentievoorwaarden van de (standaard)regeling Reprorecht bedrijfsleven 2013. Aanleiding voor de vaststelling van deze licentievoorwaarden was de uitwerking van het convenant dat in juni 2013 werd overeengekomen tussen VNO-NCW/MKB-Nederland en rechthebbendenorganisaties. Het CvTA besloot om goedkeuring te verlenen. U kunt het besluit tot goedkeuring hier inzien.