Besluit tot goedkeuring van het voorgenomen bestuursbesluit tot wijziging van de repartitiereglementen – Stichting PRO – 13 januari 2015

 

Stichting PRO verzocht het CvTA (30 december 2014) om goedkeuring te verlenen aan het voorgenomen bestuursbesluit tot wijziging van de repartitiereglementen van de secties CLIP en PRN/PRO. Ten grondslag aan de voorgenomen wijziging lag een evaluatie van de repartitiereglementen. Het CvTA besloot om goedkeuring te verlenen. U kunt het besluit tot goedkeuring hier inzien.