Besluit tot goedkeuring van het voorgenomen bestuursbesluit tot wijziging van het repartitiereglement en deelreglementen – Sena – 13 augustus en 20 oktober 2015

 

Sena verzocht het CvTA (30 juni 2015) om goedkeuring van een voorgenomen bestuursbesluit tot wijziging van het repartitiereglement, het deelreglement producenten en het deelreglement uitvoerende artiesten. Het CvTA besloot tot goedkeuring van de wijzigingen van het algemeen repartitiereglement (13 augustus 2015), maar adviseerde de procedurebeschrijving voor dubbele claims aan te passen en maakte bij de deelreglementen voor producenten en uitvoerend kunstenaars een aantal kanttekeningen. Sena besloot hierop de genoemde procedure beschrijving in lijn met het advies aan te passen (10 september 2015). Het CvTA besloot hieraan zijn goedkeuring te verlenen (20 oktober 2015). U kunt de besluiten tot goedkeuring hier inzien (13 augustus 2015 en 20 oktober 2015).