Besluit status Rights Direct – 4 november 2016

 

Naar aanleiding van de nieuwe Wet toezicht (26 november 2016) strekt het toezicht van het CvTA zich ook uit over de zogeheten Onafhankelijke Beheersorganisaties (OBO’s). Deze organisaties met winstoogmerk die namens de rechthebbenden belast zijn met het collectief uitoefenen van rechten zonder dat de rechthebbenden zeggenschap hebben over de organisatie moeten aan een beperkt aantal wettelijke eisen voldoen. Op grond van de door het CvTA in ogenschouw genomen feiten en omstandigheden stelt het CvTA vast dat Rights Direct zich deels kwalificeert als OBO. U kunt het besluit hier inzien.