Besluit wijziging statuten – VEVAM – 24 juli 2017

 

Op 15 juni 2017 verzocht Vevam het CvTA om goedkeuring van een wijziging van de statuten teneinde deze in lijn te brengen met de nieuwe Wet toezicht (26 november 2016). Na commentaar van het CvTA op een concept versie van de statuten en aanpassing van de concept-statuten door Vevam besloot het CvTA de statuten op 24 juli 2017 goed te keuren. U kunt het besluit hier inzien.