Besluit op verzoek tot goedkeuring Voorlopig Repartitiereglement vergoedingen Basic Media Services (BMS) – Stichting LIRA – 17 oktober 2016

 

Het College ontving per email van 19 september 2016 een verzoek tot goedkeuring van het Voorlopig Repartitiereglement vergoedingen Basic Media Services (BMS), ter vervanging van het Verdelingsreglement Kabelrechten Televisie van 2012 en het daarbij behorende Addendum. Aanleiding voor deze vervanging is de invoering van de Wet auteurscontractenrecht per 1 juli 2015 en het per 1 januari 2015 tot stand gekomen Convenant tussen RODAP (producenten, omroepen en kabelmaatschappijen) en PAM (Lira, Vevam en Norma), waarin overeenstemming is bereikt over de hoogte van de proportionele billijke vergoeding voor een deel van de exploitaties zoals bedoeld in artikel 45d lid 2 Auteurswet. Na een mondelinge toelichting en een aantal aanpassingen, heeft het College het Voorlopig Repartitiereglement per brief van 17 oktober 2016 goedgekeurd. Hier kunt u het besluit downloaden.