Besluit op verzoek tot goedkeuring statutenwijziging – SENA – 26 april 2017

 

SENA verzocht het College per brief van 10 februari 2017 om goedkeuring van een statutenwijziging. Na de reactie van het CvTA van 6 maart jl. en overleg tussen beide partijen van 14 maart jl., heeft het College op 26 april 2017 goedkeuring verleend. U kunt de brief hier inzien.

Ten aanzien van het onderwerp licentieverlening voor niet-commercieel gebruik bij eigen recht organisaties zoals SENA heeft het College een tegenstrijdigheid in wet- en regelgeving geconstateerd, en het Ministerie van Veiligheid en Justitie daarover geïnformeerd. Vooralsnog zal het College daarom niet toetsen op de mogelijkheid die eigen recht organisaties de rechthebbenden bieden om licenties te verlenen voor niet-commercieel gebruik.