Besluit op verzoek om goedkeuring wijziging repartitiereglementen STG en SGN – Videma – 11 mei 2017

 

Op 17 maart 2017 verzocht Videma het CvTA om goedkeuring van een aantal wijzigingen in de repartitiereglementen Stichting Groepstelevisie (STG) en Stichting Gesloten Netwerken (SGN), mede met het oog deze in lijn te brengen met de eisen van de nieuwe Wet toezicht (26 november 2016). Na een aantal aanvullende informatieverzoeken en toelichtingen heeft het College de wijzigingen per brief van 11 mei 2017 goedgekeurd. Het document kunt u hier downloaden.