Besluit op verzoek om goedkeuring wijziging repartitiereglementen BMS, Thuiskopie- en Leenrechtgelden – Vevam – 19 juni 2017

 

Op 14 februari 2017 verzocht Vevam het CvTA om goedkeuring van een aantal wijzigingen in het repartitiereglement Basic Media Services. Hieraan werd op 4 april 2017 een verzoek aan toegevoegd om goedkeuring van wijzigingen in de repartitiereglementen voor verdeling van respectievelijk Thuiskopie- en Leenrechtgelden. Na een aantal aanvullende informatieverzoeken van het CvTA en toelichtingen en aanpassingen aan de zijde van Vevam heeft het College de wijzigingen per brief van 19 juni 2017 goedgekeurd. Het document kunt u hier downloaden.