Besluit op verzoek Lira tot goedkeuring wijziging Repartitiereglement Thuiskopievergoeding – Stichting Lira – 4 oktober 2016

 

Op 13 juli verzocht Lira het College om goedkeuring voor wijziging van het Lira Repartitiereglement Thuiskopievergoeding. Aanleiding vormde de uitbreiding van de Thuiskopieregeling in 2013, waarbij onder andere smartphones en laptops onder de regeling werden gebracht. Mede hierdoor zagen Thuiskopie en Lira zich genoodzaakt de rubrieken voor verdeling van thuiskopiegelden onder rechthebbenden te wijzigen. De wijziging die Lira in het repartitiereglement beoogt, leidt tot een onderverdeling in 3 rubrieken: ‘Audio’, ‘Video’ en ‘Geschriften’. Het College heeft het gewijzigde repartitiereglement, na enkele aanpassingen op zijn verzoek, goedgekeurd. U kunt het besluit hier downloaden.