Besluit naar aanleiding van bezwaar brancheorganisatie ziekenhuizen – 22 december 2016

 

Een brancheorganisatie voor de ziekenhuizen is op 30 november 2016 in bezwaar gegaan bij het CvTA tegen de schriftelijke afwijzing van het CvTA om een handhavingsbesluit te nemen. De brancheorganisatie is van mening dat Buma Stemra in strijd heeft gehandeld met de Wet toezicht door deze brancheorganisatie geen modulaire vergoedingsregeling aan te bieden. Het College stelde zich eerder op het standpunt (19 oktober 2016) dat Buma Stemra niet in strijd met de Wet toezicht heeft gehandeld. Het bezwaar heeft het College als niet-ontvankelijk beoordeeld, mede doordat het standpunt zoals dat eerder door het College is ingenomen niet vatbaar is voor bezwaar of beroep. Het besluit kunt u hier inzien.