Besluit inzake status Tribe of Noise – 3 augustus 2017

 

Op 10 juli 2017 besloot het CvTA de onderneming Tribe of Noise te kwalificeren als Onafhankelijke BeheersOrganisatie (OBO). Dit besluit volgde op de constatering dat gebruikers weliswaar de mogelijkheid hebben om individueel te onderhandelen ten aanzien van de muziekwerken die via Tribe of Noise PRO openbaar worden gemaakt, maar Tribe of Noise het ook mogelijk maakt om via deze dienst door betaling van één bedrag één licentie te verkrijgen waarin toestemming wordt gegeven voor het gebruik van de werken van meerdere rechthebbenden (het collectieve deel van de dienst Tribe of Noise PRO; een zogeheten ‘blanket license’). In reactie op dit besluit van het CvTA maakte Tribe of Noise kenbaar dat het – als gevolg van deze kwalificatie – direct wenst te stoppen met het aanbieden van het collectieve deel van de dienst Tribe of Noise PRO. Op grond hiervan heeft het CvTA besloten Tribe of Noise niet (langer) als OBO te kwalificeren, totdat Tribe of Noise er wederom toe overgaat een dienst te verlenen die als collectief beheer van auteurs- of naburige rechten gekwalificeerd kan worden. U kunt het besluit hier inzien.