Besluit inzake status Tribe of Noise – 10 juli 2017

 

Naar aanleiding van de nieuwe Wet toezicht (26 november 2016) strekt het toezicht van het CvTA zich ook uit over de zogeheten Onafhankelijke Beheersorganisaties (OBO’s). Deze organisaties met winstoogmerk die namens de rechthebbenden belast zijn met het collectief uitoefenen van rechten zonder dat de rechthebbenden zeggenschap hebben over de organisatie moeten aan een beperkt aantal wettelijke eisen voldoen. Op grond van de door het CvTA in ogenschouw genomen feiten en omstandigheden stelt het CvTA vast dat Tribe of Noise als OBO dient te worden gekwalificeerd. Ondanks de mogelijkheid voor gebruikers om individueel te onderhandelen ten aanzien van de muziekwerken die via Tribe of Noise PRO openbaar worden gemaakt, maakt Tribe of Noise het ook mogelijk om via deze dienst door betaling van één bedrag één licentie te verkrijgen waarin toestemming wordt gegeven voor het gebruik van de werken van meerdere rechthebbenden. U kunt het besluit hier inzien.