Beslissing op bezwaar Wbp verzoek van de heer xxx – 20 oktober 2016

 

Op 10 oktober 2016 ontving het CvTA een bezwaar van de heer xxx tegen een besluit van het College van 30 augustus 2016. Op 30 augustus 2016 besloot het College dat het geen verwerkingshandelingen heeft verricht met betrekking tot de persoonsgevens van de heer xxx. De heer xxx stelde in zijn bezwaar dat het College wel verwerkingshandelingen met zijn persoonsgegevens verrichtte en bovendien het College onvolledig antwoordde op vragen. Het College acht het bezwaar van de heer xxx kennelijk ongegrond. U kunt hier de besluiten van het College van 30 augustus 2016 en 20 oktober 2016 inzien.