Nieuws

Nieuws

20
okt
2021

Analyse Zelfevaluaties CBO’s

Vorig jaar november is tijdens de jaarlijkse cbo bijeenkomst een aftrap gegeven aan de Zelfevaluatie cbo’s. Het Zijlstra Center for Public control, Governance and Leaderschip uit Amsterdam heeft deze Zelfevaluatie begeleid. De cbo’s hebben op verzoek eerst een zelfevaluatie gedaan inzake hun governancestructuur. Daarna zijn de rode draden uit deze zelfevaluaties besproken in focusgroepen. Ten slotte heeft het Zijlstra Center op basis van deze input een rapportage geschreven met conclusies en aanbevelingen. U vindt de rapportage hier.

De wijziging van de Wet Toezicht uit 2016 heeft duidelijk een positieve uitwerking gehad op het interne toezicht binnen de cbo’s, zo luidt de conclusie van de rapportage. De stappen zijn de goede richting ingezet, maar er is nog ruimte voor verdere verbetering. Daarnaast spreekt het rapport zich ook uit over het extern toezicht van het CvTA. De cbo’s willen graag meer in gesprek met de toezichthouder om wederzijds begrip en vertrouwen te versterken en meer duidelijkheid over de rolinvulling en taakopvatting binnen het toezicht.

Het College gaat de komende tijd reflecteren op deze bevindingen uit de rapportage en voorziet de komende periode een traject waar cbo’s, VOI©E en het CvTA samen aan de slag gaan met de aanbevelingen. Het rapport zal ook aan bod komen tijdens de Najaarsconferentie d.d. 11 november 2021.

We zien uit naar uw eerste reacties. Deze kunt u sturen naar info@cvta.nl.


Deel dit bericht via email