Nieuws

Nieuws

27
okt
2017

Vonnis Rechtbank Amsterdam inzake advies CvTA van 28 september 2017

Op 28 september 2017 heeft het College n.a.v. een in opdracht van Buma Stemra uitgevoerd onderzoek haar geadviseerd een nader onderzoek te laten uitvoeren en haar uitgenodigd om voor 1 november gezamenlijk met het College een opdracht te formuleren. Buma Stemra heeft bezwaar gemaakt en rechtsmiddelen ingezet tegen dit advies en tegen het openbaar maken van het advies en van het bijbehorende persbericht. Buma Stemra heeft haar zienswijze n.a.v. het advies op 25 oktober 2017 ter kennis van het College gebracht. Het College is thans doende deze zienswijze te verwerken. Vandaag, 27 oktober 2017, heeft de bestuursrechter het verzoek van Buma Stemra afgewezen en geoordeeld dat het persbericht en het advies (na verwerking van de zienswijze) gezamenlijk  openbaar mogen worden gemaakt. U kunt het vonnis hier inzien.

Buma Stemra heeft naast haar bezwaren en de ingezette rechtsmiddelen te kennen gegeven haar medewerking aan het advies te willen verlenen.


Deel dit bericht via email