Nieuws

Nieuws

14
mei
2020

Besluit op bezwaar Videma

Het CvTA heeft een besluit genomen op het bezwaar van Videma. In het besluit heeft het CvTA geconcludeerd dat het bezwaar niet-ontvankelijk is. Het CvTA heeft voorts een reactie gegeven op de bedenkingen van Videma tegen het besluit op het verzoek om handhaving en het daarmee samenhangende advies. Het CvTA overweegt in zijn reactie onder meer dat het vaststellen van het werkterrein door de daartoe bevoegde organen niet tevens betekent dat instemming is verkregen van de rechthebbenden voor de exploitatie van (extra) rechten. Het CvTA wijst in dat verband op de overwegingen van Richtlijn 2014/26/EU. De juridische band met de rechthebbende is bepalend voor de vraag of en waarvoor bedragen verschuldigd zijn. U kunt het besluit hier inzien.


Deel dit bericht via email