Het College van Toezicht Auteursrechten houdt toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten

Nieuwsberichten