Privacy

 

Persoonsgegevens die u opgeeft, gebruikt het College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten (CvTA) alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarmee voldoet het College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten aan de privacywetgeving.

Hoe gaat het College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten om met uw persoonsgegevens?

Wilt u een melding doen over een organisatie die onder het toezicht van het CvTA valt, of heeft u een klacht over het CvTA? Dan kunt u uw persoonsgegevens op een online formulier invullen. Bijvoorbeeld uw naam en (e-mail)adres. Het CvTA bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Wat is de Wet bescherming persoonsgegevens?

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het Autoriteit bescherming persoonsgegevens is toezichthouder op de Wet bescherming persoonsgegevens.